Základy chovu

KRYCÍ LIST

Vystavení krycího listu se provádí výhradně na základě písemné žádosti chovatele, podané nejpozději 6 týdnů před předpokládaným krytím, a to poradci chovu. Ten má na odeslání krycího listu lhůtu 6. týdnů.O krycí list můžete žádat i dříve než fena začne hárat. Platnost krycího listu je 9 měsíců ode dne vystavení. Pokud se v této době krytí neuskuteční, je chovatel povinen vrátit originál i průpis krycího listu poradci chovu.

V případě nezabřeznutí feny je majitel feny povinen vrátit krycí list nejpozději 75 den od krytí poradci chovu a informovat majitele krycího psa. Nesplnění této povinnosti se považuje za přestupek proti chovatelskému řádu. Výběr krycího psa je vhodné konzultovat s poradcem chovu. Jedním z hlavních kritérií by měl být rodokmen feny, kde čtyři generace předků poskytují základní informaci k výběru krycího psa. Na krycím listě mohou být uvedeni až tři jedinci. Pořadí jedinců na krycím listě není rozhodující pro konečný výběr krycího psa. Neúplně vyplněné nebo nedostatečně doložené žádosti o vystavení krycího listu je poradce chovu oprávněn vrátit chovateli k doplnění. Krycí list je základním dokumentem o schváleném a uskutečněném krytí a spolu s přihlášenou k zápisu štěňat je základní dokumentací pro vystavení průkazu původu. Po vyplnění krycího listu může být teprve provedeno vlastní krytí. Originál krycího listu – zůstává u chovatele, který je povinen jej odeslat do 2 dnů po narození štěňat poradci chovu. Kopii krycího listu – odešle majitel krycího psa poradci chovu do 5 dnů po krytí (doporučeně) Krycí list se vyplňuje i v případě, kdy oba partneři patří témuž majiteli.

Ke krytí smí dojít jen mezi chovnými, úspěšně zbonitovanými jedinci stejného plemene s průkazem původu, kteří jsou ve výborné kondici. A to pouze na základě platného krycího listu. Chovná fena může mít v kalendářním roce jen jeden vrh. I nežádoucí krytí musí být vedeno jako krytí plánované, se všemi důsledky. Chovatel může po císařském řezu požádat o krytí ve stejném roce, ale následující rok musí krytí vynechat. Mezi jednotlivými krycími dny krycího psa u různých chovných fen musí uplynout nejméně 24 hod. Krytí jedné feny dvěma psy během jednoho hárání je nepřípustné a tudíž bude považováno za neplánované. Štěňatům z takovéhoto spojení nemohou být vystaveny průkazy původu. Chovatel i majitel krycího psa ručí za to, že údaje uvedené na krycím listu jsou pravdivé. Termín kontroly vrhu (kolem 6. týdne věku štěňat) si musíte včas dohodnout s poradcem chovu nebo veterinářem. Kontrola takovéhoto vydařeného vrhu přinese radost nejenom vám, ale i poradci chovu.

BŘEZOST

Oplození feny a následující gravidita představuje celý souhrn fyziologických dějů, který je charakterizován vznikem a vývinem nového jedince. Gravidita u feny trvá 58 – 65 dní, někdy bývá delší, až 70 dní. Březost feny trvá v průměru 63 dní, i když se některá štěňata rodí živá i s tolerancí +/- 7 dní, čím větší odchylka od očekávaného termínu porodu, tím je naděje na jejich přežiti menší.

Datum vrhu počítáme od data krytí. V graviditě dochází u feny k určitým změnám v chování, zklidnění až lenivosti. Pro březí fenu je dostatek pohybu důležitý. Po 4 týdnech gravidity pokračujeme v pravidelných lehkých procházkách. Dovolte feně, aby sama určovala tempo a neunavila se. V žádném případě vycházky neomezujeme, právě naopak! Fena před porodem často močí a proto je pravidelné venčení nutné. Veterinární lékař rozpozná březost asi 24. až 32. den. Narůstající štěňátka lze palpací (pohmatem) dutiny zjišťovat asi od poloviny březivosti. Nespolehlivost tohoto vyšetření je častější u malého počtu štěňat, protože plody jsou zčásti zakryty žebry.Spolehlivým postupem je po 49. dni březosti RTG vyšetření a zjištění počtu štěňat, snímkování RTG má však smysl až po osifikaci kostry plodů. Diagnostiku gravidity provede odborník asi po 1/2 březosti i pomocí ultrazvuku.Do 1/2 březosti krmíme fenu bez velkých změn. Od poloviny má fena větší spotřebu krmiva od 1/3 až 1/2. Dávky mají být malé, ale časté, protože rostoucí plody zaujímají větší část dutiny břišní a velké dávky ji rychle zaplní. Tvrzení, že “mléko dělá mléko” je nesprávné! Nejprospěšnější je strava, ve které jsou hodnotné bílkoviny. Fena potřebuje sýry, vejce, maso a zeleninu. Doporučuji granule pro březí feny. V žádném případě nedáváme feně před porodem CALCIUM. Calcium dáváme feně po porudu když začne kojit.

POROD

Proces štěnění se dost těžko popisuje, ale je pro rodinu nezapomenutelnou událostí. V první fázi štěnění jeví fena značný neklid. Obyčejně hrabe a pokouší se udělat hnízdo, nejraději v bedničce nebo koši. Projevuje značný neklid, poposedává a zase si sedá, ale zdá se, že žádná poloha jí moc nevyhovuje. Viditelné změny spočívají v ochabnutí dříve napjatých zadních partií, mírný výtok a zduření genitální krajiny jsou přípravou k vrhu. Příznaky blížícího se porodu bez- prostředně před porodem sledujte!

V posledním týdnu březivosti dochází u většiny fen k poklesu normální teploty, posledních 24 hodin před porodem klesne až na 36°C. Fena je neklidná, často hrabe, projevuje velký neklid a někdy odmítá i krmení, ale malé množství oblíbeného krmiva přijme. Někdy feny i před porodem zvracejí. Několik hodin před porodem se může objevit výtok – znamení začínajícího porodu.

Vypuzovací fáze a porodu.

První štěně se dostane do pánve, stahy jsou silnější, delší a častější. Fena napíná zadní končetiny v náporech stahů, někdy si i stoupá. Plodový obal pod stahem praskne a vytéká z něho 1. plodová voda. Zpravidla vzápětí vychází štěně ještě obalené 2. plodovým obalem.

Protrhněte plodový obal a uvolníte štěněti dýchací cesty. Potom odstřihnete pupeční šňůru asi 2cm dlouhou od pupku nechat! Jakmile se štěně narodí, je nutné, aby ho fena viděla a mohla si ho olízat, štěně stimuluje k pohybu, ale hlavně pomáhá k tvoření pouta mezi matkou a štěňaty. Pokud štěně vychází nohama napřed, neznepokojujte se, fena udělá před vytlačením malou přestávku – 40% vrhů je přerušovaných. Placenta vychází obvykle se štěnětem, někdy ji však se zpožděním vytlačí teprve následující štěně. Ať se děje cokoli, je nutné co nejdříve odstranit vše, co by štěněti mohlo bránit v dýchání. Pokud štěně vypadá jako bez života, nehýbá se, okamžitě se přesvědčete, zda nemá ucpané dýchací cesty zbytkem plodové vody. Potom ho energicky třete nahřátým suchým ručníkem, ale ne příliš silně. Jakmile začne dýchat přiložte jej k matce. Není vůbec lehké poznat, jestli jsou všechna štěňata na světě a proto byste měli po skončení štěnění nechat matku i štěňata vyšetřit veterinářem. Ten se přesvědčí, že fena všechna štěňata již porodila a prohlédne je. Pokud je třeba, poradí co s nimi. Většina fen má lehký krvavý nebo zelený výtok min. 24 hod. po porodu. Fenu umývejte po každém močení. Jestliže výtok přetrvává poraďte se s veterinářem. Pravidelně měřte teplotu několik dní po porodu, neměla by překročit 39,5°C.

POPORODNÍ PÉČE O ŠTĚŇÁTKA

Porod máte úspěšně za sebou, štěňátka jsou na světě a spolu s fenkou se těší dobrému zdraví. Fena je po porodu unavená, ale ve většině případů se o štěňátka dobře stará. Druhý den po porodu kontrolujeme u fenky matky teplotu v konečníku. Teploměr je dobré před použitím potřít čistou vazelínou, nebo indulonou. Teplota v konečníku by měla být 38,50–39,00°C.Kontrola příjmu potravy každého štěňátka – jak saje a jestli se samo udrží u struku je v této fázi vývoje jednou z nejdůležitějších, stejně jako kontrola vyprazdňování. Kontrola zdárného vývoje štěňat se neobejde bez přesného zapsání porodní váhy. Pravidelně kontrolujte váhy každého štěněte a naměřené hodnoty si zapisujte. Mohou vám dobře posloužit u dalšího vrhu. Štěňatům ve stáří dvou týdnů se začínají rozlepovat oči, mírně lezou a je-li vše v pořádku, vykazují spokojenost. V tomto stáří štěňátkům plně postačí mateřské mléko, ale pouze za předpokladu, že je fena v dobré kondici a má dostatek mléka.Tento věk je optimální pro první odčervení pastou, kterou zakoupíte u veterináře. Součastně je nutné odčervit také fenku. Odčervování opakujeme každých 14 dní přibližně do věku 8 týdnů. Další odčervení doporučujeme za 4 týdny a poté v pravidelných intervalech dle odčervovacího plánu. Také sledujeme drápky, které je nutné stříhat, aby štěňátka nezranila fenku. Mezi 3 týdnem je vhodné si zažádat o přidělení tetovacích čísel, která může přidělit POUZE Český kynologický svaz (ČKS). Vrhy se označují v abecedním pořadí, což znamená, že váš první vrh musí začínat na písmeno A (jména VŠECH štěňátek začínají na písmeno A). Na žádost o tetovací čísla zapíšeme nejprve pejsky, poté fenky. Žádanku vyplňte ve vlastním zájmu čitelně a doporučeně zašlete na ČKS, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7. Ve věku 6ti týdnů je třeba kontaktovat poradce chovu a dohodnout případnou kontrolu vrhu a provedení tetování či čipování. (U plemene yorkshire terrier je povinné tetování do ouška, u maltézáčků je povoleno tetování nebo čipování – vždy celý vrh stejně). Tetování se provádí nejdříve v 7 týdnu věku a provádí ho příslušný poradce chovu, po dohodě s poradcem chovu může tetovat také veterinář. Při prodeji štěňat a odebrání od matky by měla být štěňata ve stáří ideálně 10 týdnů. Celý vrh musí být zdravý, štěňata musí být dobře živená a v dobré kondici.Tvorba luxusnich stranek pro chovatele - luxury website for dog kennel Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio - foceni psu best kennel webdesign